Vår historie


Kontoret ble etablert i okt. 1995 av Jostein Rønsen. Firmaet sitter i dag i åpne og utadrettede kontorlokaler i Grubbegata 14. Vi har fra starten hatt et nært samarbeide med Aviaplan AS, som prosjektleder for oppføringen av "Nytt tårn og sikringsbygning" for OSL på Gardermoen. Dette prosjektet ble belønnet med "BETONGTAVLEN" for fremragende byggekunst i betong.

I okt. 1998 var kontoret med på å vinne 1.premie i innbudt arkitektkonkurranse om oppføring av "Nytt hovedkontor for Ericsson AS". Dette prosjektet var hovedbeskjeftigelsen de første årene sammen med en rekke større og mindre prosjekter samt flere arkitektkonkurranser.

Siden etableringen har kontoret hatt oppdrag både i Østlandsregionen samt en rekke prosjekter i Nord-Norge etter seier i arkitektkonkurranse om Sør-Tromsøya sykehjem i 2002. Oppdragsmengden har variert fra kommunale, statlige/ fylkeskommunale prosjekter til utviklingsprosjekter for det private næringsliv.


Kontoret har med sine ansatte en meget høy kompetanse innen design, konseptutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og prosjektstyring med hovedvekt på næringsbygg, skoleprosjekter, helsebygg og teknisk kompliserte prosjekter.


Ved siden av disse hovedområdene har kontoret også vært engasjert i utvikling av boligprosjekter og noe reguleringsplanarbeide. Kontorets ansatte har vunnet, eller vært med på å vinne, flere arkitektkonkurranser både i inn- og utland.

Dette er oss

Jostein Rønsen

Daglig leder / Arkitekt MNLA

Romain Froment

Arkitekt SAFA

Jouko Isosomppi

Arkitekt SAFA

Knut Arild Hjelle

Arkitekt MNLA

Anne Frøydis Linnerud

Arkitekt MNLA

Anders Winther

Administrasjon