DYRLØKKEBAKKEN

 • Prosjekttype: Omsorgsboliger

 • Prosj. nr.: JR-18120

 • Byggherre: Frogn kommune

 • Areal: 19 000m2 (nybygg)

 • Prosjektår: 2018-2023

 • Entreprisekostnad: 550 mill.kr.

 • Fase:skisse-/forprosjekt/anbudsunderlag

 • Konkurranse: -

ULLERUD HELSEBYGG

 • Prosjekttype: Sykehjem

 • Prosj. nr.: JR-02050

 • Byggherre: Tromsø kommune

 • Areal: 12 000m2 (nybygg)/ 700 rehab.

 • Prosjektår: 2002-2007

 • Entreprisekostnad: 100 mill.kr.

  Fase:skisse-/forprosjekt/anbudsunderlag

 • Konkurranse: -

SØR-TROMSØYA SYKEHJEM

 • Prosjekttype: Sykehjem

 • Prosj. nr.: JR-02050

 • Byggherre: Tromsø kommune

 • Areal: 7 000m2

 • Prosjektår: 2002-2007

 • Entreprisekostnad: 100 mill.kr.

 • Fase: skisse-/forprosjekt/detaljprosjekt

 • Konkurranse: 1.premie i innbudt arkitektkonkurranse