BRØNNØYSUND-
REGISTERET

 • Kontorprosjekt
 • Byggherre: Clemens Eiendom AS / Ferd Eiendom AS
 • Referanseperson: Prosjektleder Per Magnus Haugen Presthammer, Clemens Eiendom AS / Investeringssjef Ferd Eiendom Geir Karlsen
 • Entrepriseform: Konkurranse – Tilbud leiekontrakt på kontorlokaler
 • Areal: 16 500m2 BTA
 • Prosjektkostnad: xxx mill. kr.
 • Prosjekteringstidspunkt: 2016
 • Utførelsestidspunkt: -
 • Annet: -

ASKER TEK

 • Prosjekttype: Kontorprosjekt/ næringsbygg

 • Byggherre: Hagaløkkveien 28 AS

 • Referanseperson: Prosjektdirektør Torbjørn B. Sele, Ferd Eiendom AS

 • Entrepriseform: Totalentreprise Skanska Entreprenør

 • Areal: 17 000m2 eks. inkl. parkering

 • Prosjektkostnad: 320 mill. kr.

 • Prosjekteringstidspunkt: 2012-2015

 • Utførelsestidspunkt: 2015-2017

 • Annet: 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse.

NYTT KONTORBYGG VITAMINVEIEN 4

 • Prosjekttype: Kontorprosjekt/ næringsbygg

 • Byggherre: Vitaminveien 4, Oslo

 • Referanseperson: Prosjektleder Jan Kjeran Kolsrud, Skanska CDN

 • Entrepriseform: Under utvikling sammen med Skanska CDN til regulering.

 • Areal: 20-25 000m2 eks. parkering

 • Prosjektkostnad: -

 • Prosjekteringstidspunkt: Regulering aug.-des. 2012

 • Utførelsestidspunkt: -

 • Annet: 1. premie i innbudt arkitektkonkurranse.

NYTT KONTORBYGG AIBEL – KB1

 • Prosjekttype: Kontorprosjekt

 • Byggherre: Hagaløkkveien 28 AS

 • Referanseperson: Prosjektleder Lars Holm, Skanska Norge AS

 • Entrepriseform: Utviklet sammen med Skanska Eiendom AS til forprosjekt, tiltransportert totalentreprenøren

 • Areal: 7 000m2

 • Prosjektkostnad: ca. xxxmill.kr. (entreprisekost.)

 • Prosjekteringstidspunkt: 2010-2012

 • Utførelsestidspunkt: 2011-2012

 • Annet: Prosjektet videreutviklet etter vunnet innbudt arkitekt konkurranse -med HUS Arkitekter AS.

 • Prosjektet er blitt publisert i en rekke tidsskrifter, aviser og Arkitektur N.

 • Nominert som en av tre prosjekter til prisen for Årets bygg 2011 av byggnæringen.

NYTT KONTORBYGG AIBEL – KB2

 • Prosjekttype: Kontorprosjekt

 • Byggherre: Hagaløkkveien 28 AS

 • Referanseperson: Prosjektleder Lars Holm, Skanska Norge AS

 • Entrepriseform: Utviklet sammen med Skanska Eiendom AS til forprosjekt, til transportert totalentreprenøren

 • Areal: 23 000m2 (inkl. parkering)

 • Prosjektkostnad: ca. 400mill.kr. (entreprisekost.)

 • Prosjekteringstidspunkt: 2010-2011

 • Utførelsestidspunkt: 2010-2011

 • Annet: Prosjektet videreutviklet etter vunnet innbudt arkitekt konkurranse -med HUS Arkitekter AS.

 • Prosjektet er blitt publisert i en rekke tidsskrifter, aviser og Arkitektur N.

 • Nominert som en av tre prosjekter til prisen for Årets bygg 2011 av byggnæringen.

QB - KONTORBYGG TROMSØ

 • Prosjekttype: Kontorprosjekt

 • Byggherre: PEAB Eiendomsutvikling AS

 • Referanseperson: Prosjektleder Stig Tore Johnsen, PEAB Eiendomsutvikling AS

 • Entrepriseform: Utviklet sammen med PEAB Eiendomsutvikling AS til forprosjekt, tiltransporteres totalentreprenøren

 • Areal: 9 000m2

 • Prosjektkostnad: ca. xxxmill.kr. (entreprisekost.)

 • Prosjekteringstidspunkt: 2012-2013

 • Utførelsestidspunkt: 2013-2015

 • Annet: Prosjektet ligger i et større transformasjonsområde for næringsbygg syd i Tromsø by.

  Prosjektet har nærhet til Hålogaland teater, sjøen og større nye næringsbygg for Aker Solution, nytt hotell og Polarmiljøsenteret.