JR–A Kontor
JR–23012 Rehabilitering Hagaløkkveien JR–23010 Rehabilitering Ericsson JR–22012 Skedsmo vgs JR–22011 Rud vgs bygg A JR–22010 Maura skole JR–21014 Rammeavtale Viken FK JR–21011 Stord vgs JR–20030 Strømmen vgs JR–20020 Vitaminveien 1b JR–20010 Ski vgs JR–19110 Rud vgs JR–19090 Tomteanalyse Breivoll Alnabru JR–19070 Politihus Bardu JR–19060 Kontorbygg Viken FK JR–19050 Bleiker vgs JR–19040 Lokalmedisinsk Senter Frogn JR–18130 Sandvika vgs JR–18120 Omsorgsboliger Dyrløkkebakken JR–18110 Lennsmannskontor Bardufoss JR–18080 St. Olav vgs JR–18070 Områdeplan Ole Deviks vei 10-14 JR–18050 Hoberg skole JR–18040 Rammeavtale Akershus Fylkeskommune JR–18030 Boliger Råkeløkkveien 3,7 og 9 JR–18020 Eikeli vgs JR–18010 Rammeavtale Romerike innkjøpssenter JR–17090 Boliger Holteveien 24 JR–17080 Omsorgsboliger Ullerud terrasse JR–17070 Kontorbygg Grønnlandsleiret 39 JR–17060 Ski turnhall JR–17050 Kontorbygg Brønnøysundregistrene JR–17040 Flaskebekk senter JR–17010 Heer skole JR–16070 Rammeavtale Frogn kommune JR–16060 Saupstad Kolstad og Huseby skoler JR–16040 Follo barne- og ungdomsskole JR–16020 Arkitekturrådet forsvarsbygg JR–16010 Rammeavtale Ski kommune JR–15090 Ullerud bofellesskap JR–15080 Kontorbygg Asker Tek JR–15060 Trosterud skole JR–15030 Ogna skole JR–15020 Kontorbygg NAV Trondheim JR–15010 Områdeplan Seiersten/ Ullerud/ Dyrløkke JR–14070 Bolig Kopås JR–14050 Idrettsanlegg Rena leir JR–14040 Mannskapskjøkken Huseby leir JR–14030 Befalsforlegninger Rena leir JR–14010 Kontorbygg Sjøgata 41-43 Bodø JR–13110 Vestli skole JR–13100 Rammeavtale Statsbygg JR–13090 Jessheim vgs JR–13080 Boliger Badebakken 2 JR–13070 Vahl skole JR–13060 Kontorbygg Statoil JR–13050 Vestli skole JR–13040 Belsjø terrasse JR–13030 Råkeløkkveien JR–13020 Ullerud sykehjem JR–13010 Vadsø barneskole JR–12170 Pasienthotell UNN JR–12160 Kontorarealer Sjøgata 41-43 Bodø JR–12150 Parkeringshus Bodø JR–12140 Bolig Vinje JR–12130 Kontorbygg Strandgata Bodø JR–12120 Otium bo- og velferdssenter JR–12110 Rammeavtale Statsbygg JR–12100 Heierstuveien 24-32 JR–12090 Vestli skole JR–12080 Rammeavtale Frogn kommune JR–12070 Otaniemi Central Campus JR–12060 Ullevål skole JR–12050 Kontorbygg Vitaminveien 4 JR–12040 Arkitekturrådet 2012-2014 JR–12020 Kontorbygg PEAB JR–12010 Hovedkontor El-kjøp JR–11090 Boliger Strandgata blokk A JR–11070 Aust- lofoten vgs JR–11060 Hytte Dagali JR–11050 Pilgrimssentet i Røldal JR–11040 Pleie- og omsorgsbygg Hammerfest JR–11020 Søndeled skole JR–11010 Stig skole JR–10160 Hammer skole JR–10150 Bøler skole JR–10140 Hegg skole JR–10130 Rustad skole JR–10120 Haukåsen skole JR–10100 Oslogata 20 JR–10090 Foss skole JR–10080 Vestli skole JR–10070 Bolteløkka skole JR–10060 Lilleborg skole JR–10020 Kontorbygg Aibel - KB2 JR–10010 Kontorbygg Aibel - KB1 JR–09100 Askim ungdomsskole JR–09090 Kirkenes barne og ungdomsskole JR–09080 Hokksund Ungdomsskole NHUS JR–09080 Omsensgate 3 JR–09060 Lysejordet skole JR–09060 Eikelund vgs JR–09060 Hasle skole JR–09060 Sanitærprosjekter Undervisningsbygg JR–09060 Lilleborg skole JR–09060 Lilleaker skole JR–09060 Sørkedalen skole JR–09060 Bolteløkka skole JR–09060 Årvoll skole JR–09060 Vestre Aker skole JR–09050 Slemdal skole JR–09040 Boliger Orebakken JR–09040 Parkeringsanlegg Orebakken JR–09030 Områdeplan Økern JR–09020 Bolig Borgenveien 50 JR–08080 Kraglund kontorpark JR–08070 Spilderhaugvigå JR–08060 Nordvoll skole JR–08050 Kontorbygg Hamang JR–08020 Risør kultur hotel JR–08010 Programmering ungdomsskoler JR–07080 Marienlyst ungdomsskole JR–07060 Områdeplan Paradis JR–07040 Kontorbygg Agder Energi JR–07020 Ekeberg skole JR–07010 Nytt krisesenter Tromsø JR–06080 Jadeveien JR–06070 Gjerdrum ungdomsskole JR–06060 Nordtvet Sameie JR–06050 Kaldfjord skole JR–06030 Bøler flerbrukshall JR–06020 Hytte Ramsvinbu JR–06010 Vestby vgs JR–05050 Nedre Romerike vgs JR–05010 Tvillingskolene Oppsal og Vetland JR–04160 Kulturskole BTR.3 JR–04150 Drammenregionen kunnskapspark JR–04140 Hønefoss kjøpesenter JR–04100 Sørkedalen skole JR–04080 Brueland Sandnes JR–04060 Boliger RBBL/ 3BO+ JR–04050 Boliger Bikuben JR–04040 Boliger Bikuben/ Stålfjæra 34 JR–04030 Boliger Hagaskogen syd BW JR–04020 Tjuvholmen Hamar JR–04010 Boliger Prof. Birkelundsv. 26B JR–03190 Hytte Jeløya JR–03170 Tannlege- og tannpleieutdanning JR–03110 Bergenhus skole JR–03060 Boliger Modulhus RBBL JR–03050 Boliger Modulhus BW JR–03040 Hyttekonsept JR–03030 Sjøfartsmuseet i Marieham JR–03020 Boliger Korsgt. 5 JR–02090 Boliger Rena JR–02080 Boliger Askeveien 10F JR–02070 Boliger Arupsgate 18 JR–02060 Boliger Kjellergata 21 JR–02050 Sør-Tromsøya sykehjem JR–02030 Boliger Hagaskogen syd JR–02010 Runni Ungdomsskole JR–01110 Boliger Mosseveien 69 JR–01100 Røysåsen syd JR–01090 Sør-Tromsøya sykehjem JR–01070 Boliger Nordlisvingen 5 JR–01060 Ungdomsskole Larvik JR–01020 Kontorbygg Bryn JR–00005 Bibliotek Vierema JR–00004 Enebolig Nannestad JR–00003 Kontorbygg OSL JR–00003 Terminalbygg Landvetter 2000 JR–00002 Kastellet skole JR–00001 Kontorbygg Ericsson JR–99010 Nannestad vgs JR–99009 Boliger Fetveien 143 JR–99008 Opera Oslo JR–99004 Kontorbygg OSL/NCCB JR–99002 Leilighet Esben Jensrud JR–99001 Kontorbygg Ericsson JR–98004 Adm. driftsbygninger OSL JR–98004 Bensinstasjoner Statoil JR–98004 Arbeidspulter kontrolltårn JR–98004 Tårn og sikringsbygning OSL
Kontorbygg Vitaminveien 4
Byggherre
Skanska CDN
Tidsrom
2012–2018
Areal
24000 m2 BTA
Faser
Konkurranse, Skisseprosjekt, Programmering, Ferdig bygget
Kategori
Næring, Konkurranser

Konkurranse:

1.plass i en arkitektkonkurranse med fire arkitektkontorer for å utvikle et kontor-/ næringsbygg hvor en av hovedmålene var „å utvikle et attraktivt kontorbygg som er ledende innen miljø & energi“.

Prosjektet ligger på en langstrakt trekantet nord-/ sydlig tomt som avgrenses med boligbebyggelse i øst, næringsarealer i vest og Vitaminveien mot nord med nær tilknytning til Storo senteret og Storokrysset. Storo er et av knutepunkts områdene i Oslo for høy utnyttelse med god forbindelse til T-bane, buss, trikk.

Prosjektet ble utviklet som et kompakt bygg med en terrassering mot syd slik at kontoretasjene hadde mulighet for flott utsikt mot byen og fjorden. Fra øst og vest skjærer kileformede lys gårder inn i bygningsmassen både for å gi lys til kontoretasjene samtidig som den bryter opp bygningsvolumet.

Skisse-/ forprosjekt/ oppdatert forprosjekt 08.2015-10.2016:

Det ble vurdert nye konseptforslag innenfor vedtatt reguleringsplan som en del av oppstarten av skisseprosjektet.

For å få mest mulig utnyttelse av tomten ble det valgt et konsept med et glassoverdekket indre gårdsrom med en gjennomgående akse i nord syd.

Prosjektet er det første prosjektet i Norge hvor Skansak CDN gjennomfører sitt ventilasjonsprinsipp med lavhastighets ventilasjons aggregater med gjennomgående netto etasjehøyde på 2,8m i kontorarealene. Dette for å gi størst mulig fleksibilitet i utleiearealene. Kanalsystemets tverrsnitt er dimensjonert likt helt ut til de enkelte rom slik at en ved senere endringer kan tilknytte seg med til luft uavhengig av type rom med minimale ombygginger.

Dette byggeprinsippet gir imidlertid veldig store aggregater med økte sjaktdimensjoner og store arealer for tekniske rom, noe som i Norge gir utfordringer i forhold til fellesareal påslag og andre felles kostnader.